Torill Iversen

Om ledelse, IKT og sånt


1 Comment

Enterprise 2.0 og sosial IT ledelse

Her er oppgaven som jeg skrev på det avsluttende Bachelor-programmet “Leadership in Action” på BI, 2009.

Oppgaven heter  :

“Hvorfor kan innføring av Enterprise 2.0 og Sosial IT ledelse bidra til økt kunnskapsdeling i  Politiets data- og materielltjeneste?”

Kom gjerne med tilbakemeldinger om hva du syns om temaet, egne erfaringer osv 🙂