Torill Iversen

Om ledelse, IKT og sånt


2 Comments

Sosiale medier – i politiet?

Under er min artikkel som ble publisert i Politiforum, November med tittlen:

“Sosiale medier – et verktøy for økt kunnskapsdeling i politiet ?”

.

Politiet som kunnskapsorganisasjon

I rapporten ”Politiet mot 2020” (POD, 2008) fremheves kunnskap som en kjernefaktor i politiets virksomhet. Kompetanseutvikling, operativ oppgaveløsning og strategisk planlegging av fokusområder er noen av de feltene hvor kunnskap skal være vår grunnpilar. Virksomheter som har kunnskap og arbeidskraft som en kritisk suksessfaktor for sin verdiskapning kalles en kunnskapsorganisasjon.

I sitt daglige virke opparbeider hver enkelt ansatt en unik kunnskap; det være seg kunnskap om ulike situasjoner man står overfor, lovverk, prosedyrer eller politimetodikk. I hvilken grad forvalter politiet en av sine viktigste ressurser, nemlig den kunnskapen som hver enkelt polititjenestekvinne og -mann besitter?

.

Kunnskapsledelse

For å lede en kunnskapsorganisasjon har man tradisjonelt sett mot ledelsesformen ”Knowledge Management”(KM). Gottschalk (2004) definerer kunnskapsledelse som en metodikk drevet frem for å oppnå organisatorisk læring gjennom å fange, samle, skape, dele og anvende kunnskap med den hensikt å skape nye verdier for alle.

Grunntanken i tradisjonell kunnskapsledelse har vært å samle all tilgjengelig kunnskap i databaser for å kategorisere og organisere den til felles nytte.
Continue reading