Torill Iversen

Om ledelse, IKT og sånt


1 Comment

Tåler ikke pressen et positivt politi?

Jeg opplever en positiv og fremtidsrettet optimisme i politiet. Det har blitt påpekt områder hvor politiet kan forbedre seg og jeg opplever at etaten står klar for å brette opp ermene og utvikle etaten til det bedre.

Et eksempel på dette er hvordan politiet har tatt imot min masteroppgave «Effektivisering av politiet – nye IKT-løsninger eller økt digital kompetanse».

Min tidligere arbeidsgiver Politiets data- og materielltjeneste ( PDMT) er en kompetanse- og kunnskapsorganisasjon som oppmuntrer  de ansatte til faglig påfyll og utvikling. Ved å tilrettelegge for at det er mulig å studere på siden av full jobb har PDMT gjort det mulig for meg å gjennomføre mitt masterstudie, og en avsluttende undersøkelse der vi ventet å finne forbedringspotensiale. Det slo også til.

Når oppgaven ble ferdig skrevet nå i høst  har direktør i PDMT personlig oversendt oppgaven til både Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet sammen med en anmodning om å bruke denne kunnskapen i IKT-satsningen og det øvrige forbedringsarbeidet i politiet. Oppgaven er delt med alle i politiet på etatens nasjonale intranettsider, og jeg får tilbakemelding fra ulikt hold om at dette er gode funn som de gjerne vil ta med seg i det kontinuerlige forbedringsarbeidet etaten gjennomfører.

Jeg er veldig glad for at oppgaven og de funn som er gjort blir tatt alvorlig og kommer til nytte.

Det er derfor trist å observere at enkelte medier er så opptatt av å gjøre dette til en tabloid negativ sak. Dette er ingen slaktrapport.  Det er ingen avsløringer de kommer med.  Og det er ingen krise når det gjelder politiets IKT kompetanse!

Men det er rom for forbedring. Det er det alltid, uansett organisasjon og etat.

Det er vi alle enige om.  Det er politiet åpne om.

Og heldigvis står vi sammen for å gjøre det vi kan for å møte de utfordringene politiet står foran!:)

(Oppgaven i sin helhet finner du her !:))

.


3 Comments

Police and Change

A friend of mine called me today regarding a paper she is about to write on a management study.

The essence of the problem is something like: What is specific to law enforcement organizations in connection with restructuring and change?

We began to discuss change management and what this means. It struck me later that the question probably were designed from someone within the police organization.

Within the police there has traditionally been a culture of thinking that “the police organization is very special.”  This provides most impact when one wants to see what others are doing to solve their organizations challenges. Or when it’s about leadership.

Still another attitude prevails at the agency that one can not be a leader there, without having the police professional backgrounds and have gone all the ranks up. This will of course depend on the type of leader we are talking about, an investigation leader will necessarily require police expertise. But as we work our way away from the purely professional police leadership roles, the police could have increasingly used people with management- or other organization related education and skills. When it comes to economics, strategic management, organizational development, etc. is probably not always the best to recruit from the agency. At least not unless they are trained and actually discipline management.

Back to the changes and restructuring.

I do not think that the restructuring of the police is so much more demanding than in other organizations. Yes, it must take into account the political and legal constraints, but there are several government agencies that also need too that.  And that it is only the outer limits. When it comes to implementation, it’s all about the people. Change management. About involvement , communication, and to secure anchoring and ownership of the individual concerned.

I began to ponder at this question and problem .. so far I have not been able to find any evidence that it differs from other restructuring and change processes. The only thing I can think of is that they are implemented differently .. but I think that might be more about lack of expertise in change management, then that police organizations are so different.

What do you mean?