Torill Iversen

Om ledelse, IKT og sånt


2 Comments

Ledelse 2.0

I forbindelse med mitt masterstudium ved NTNU, og faget “Samhandling, sosiale nettverk og IKT” har jeg skrevet en oppgave om ledertrekk hos ledere som benytter seg av samhandlingsplattformer i sitt virke.

Sosiale mediers suksess har gjort sitt til at flere og flere organisasjoner adopterer konseptet for å oppnå økt intern samhandling og innovasjon (Enterprise 2.0).

Dette åpner for flere spørsmål:

  • Hva betyr dette for lederne i denne type organisasjoner?
  • Hvem er de lederne som tar det i bruk
  • Hvordan og hvorfor gjør de dette?

Disse spørsmålene dannet grunnlaget for problemstillingen i oppgaven:

Finnes det fellesnevnere ved ledere som bruker samhandlingsplattformer i sitt lederskap?

Oppgaven fant noen sentrale funn:

  • Lederne tilpasset seg kommunikasjonen i forhold til hvilket samhandlingsverktøy de brukte
  • De utøver ledelse når de bruker samhandlingsverktøyene
  • Lederstilen deres “følger” med, og skinner igjennom i deres bruk av verktøyene, enten pga type verktøy, eller i form av deres adferd der.

Ønsker du å lese mer finner du hele oppgaven her Ledelse 2.0

 

.


Leave a comment

Politi 2.0

Tusen takk til alle dere som svarte på undersøkelsen vår om temaet politi og samhandling med publikum ved bruk av sosiale medier.

Oppsummert viser undersøkelsen følgende hovedtrekk:

  • Det er et entydig et stort og overveldende ønske om å motta mer informasjon fra politiet
  • Publikum er villig og ønsker å bidra og samarbeide med politiet i forhold til kriminalitetsbekjemping.
  • En høy andel av respondentene som ønsker større grad av dialog med politiet. Det er kun en mindre andel som oppgir at de har den dialogen de trenger.
  • Det fremkommer fra kommentarene at det er viktig å ha en trygghet i forhold til anonymitet i eller å kunne skjule dialogen for andre enn politiet, i forbindelse med samhandling og tips.

I hvilken grad kunne du tenke deg å (#bidra) (%)

Konkrete resultater fra undersøkelsen, samt drøfting rundt politiets bruksområder finner du her Politi 2.0 (hele oppgaven.)

Oppgaven er skrevet av @trysildahl og undertegnede i forbindelse med masterstudier i ledelse på NTNU.1 Comment

Enterprise 2.0 og sosial IT ledelse

Her er oppgaven som jeg skrev på det avsluttende Bachelor-programmet “Leadership in Action” på BI, 2009.

Oppgaven heter  :

“Hvorfor kan innføring av Enterprise 2.0 og Sosial IT ledelse bidra til økt kunnskapsdeling i  Politiets data- og materielltjeneste?”

Kom gjerne med tilbakemeldinger om hva du syns om temaet, egne erfaringer osv 🙂