Torill Iversen

Om ledelse, IKT og sånt


1 Comment

Verdier – fra buzzword til faktisk verdi!

En organisasjons verdier blir ofte ikke annet enn papirfyll. Det er vanskelig å sikre seg adopsjon  og etterlevelse av disse , og det kan fort bli et gap mellom organisasjonens intensjoner og den effekten man klarer å skape.

I Politiets data- og materielltjeneste lanserte vi i høst følgende verdier:

H – Handlekraft

E – Engasjement

L – Lagånd

–> som tilsammen blir HEL

Som et ledd i å gjøre disse levende har vi i min faggruppe startet med noe som vi har kalt “Verdirunden“. Faggruppen består av prosjektledere og Prosjektkontoret, og disse jobber derfor som regel ikke på samme oppgave. En gang i uken har vi felles møte hvor vi alle samles.

Verdirunden har et enkelt konsept:

Vi starter dette  møtet med å ta en runde rundt bordet, hvor hver enkelt forteller om noen (seg selv eller andre) som har handlet i tråd med verdiene den siste uken. Vi deler faktisk ut bokstaver til hverandre, i rene Wordfeud stilen 🙂 Det fine med disse bokstavene er ikke at de gir mye poeng, men at de kommer med en forklaring på hva som har blitt satt pris på ved din eller andres handling.

Dette har gitt en enorm effekt i faggruppen vår på mange plan:

  • Den enkelte blir bevisst på verdiene, fordi vi må se oss rundt og se etter bruken av dem i hverdagen
  • Vi anerkjenner de som har gjort noe bra – og ikke minst : Vi forteller det faktisk til dem!
  • Verdirunden skaper et fokus på alt det gode som skjer i vår organisasjon, på alle kollegaene som står på og gjør en innsats for å nå felles mål
  • Prosjektlederne blir også agenter ut i resten av organisajonen- stadig på jakt etter en bokstav å dele ut
  • Vi ser hverandre!

Summen av dette skaper et positivt forsterkende arbeidsmiljø, der vi støtter og bidrar og stiller opp og verdsetter og …..listen er lang og veldig god 🙂

Jeg leste en artikkel i dag som beskriver de endringene en leder kan få til ved å bruke ordene “You matter”  (” Du betyr noe “) til sine medarbeidere.

I min faggruppe sier vi det alle til hverandre- hver uke! Og stoltheten vår vokser i takt med bokstaver vi får,- og gir.

Det skaper uendelig muligheter, – og  verdier som faktisk betyr noe !

Spread the word!

.


3 Comments

Hverdagens spam

Jeg har nå fungert i min nye stilling som leder for 12 personer i ca 2 måneder, og ser konturene av en hverdag som inneholder veldig mye mer enn det jeg karakteriserer som ledelse.

Antall møter som skal deltas i, dokumenter som skal skrives, mail som skal håndteres og faste administrative rutiner som skal utføres er uutømmelig.

Hvor blir det av tiden til å faktisk lede? Hvordan skape plass i hverdagen for å se de ansatte og bidra til deres vekst. Når skapes det rom til refleksjon og visjonær tenkning, eller evaluering av hvordan man jobber i hverdagen.

Det kan virke som man løper fremover, i et tempo som er oppjaget, eller ihvertfall ikke er tilpasset den arbeidstyrken en har for å løse alle nødvendinge oppgaver. Og det er ikke vanskelig å se korfor det ofte blir ledelse av menneskene som blir skadelidende.

Jeg skulle gjerne hatt en ledelse som sto over meg – med tidsfrist og rapportering på når jeg sist hadde sett og snakket med den enkelte av mine medarbeidere, og bidratt til å gjøre dem og derav av igjen organisasjonen bedre..

Mens eg venter på det får eg ta fatt på noen av mine administrative gjøremål…

*Note to self*
Huske på hva ledelse EGENTLIG handler om. Menneskene.