Torill Iversen

Om ledelse, IKT og sånt


2 Comments

Ledelse 2.0

I forbindelse med mitt masterstudium ved NTNU, og faget “Samhandling, sosiale nettverk og IKT” har jeg skrevet en oppgave om ledertrekk hos ledere som benytter seg av samhandlingsplattformer i sitt virke.

Sosiale mediers suksess har gjort sitt til at flere og flere organisasjoner adopterer konseptet for å oppnå økt intern samhandling og innovasjon (Enterprise 2.0).

Dette åpner for flere spørsmål:

  • Hva betyr dette for lederne i denne type organisasjoner?
  • Hvem er de lederne som tar det i bruk
  • Hvordan og hvorfor gjør de dette?

Disse spørsmålene dannet grunnlaget for problemstillingen i oppgaven:

Finnes det fellesnevnere ved ledere som bruker samhandlingsplattformer i sitt lederskap?

Oppgaven fant noen sentrale funn:

  • Lederne tilpasset seg kommunikasjonen i forhold til hvilket samhandlingsverktøy de brukte
  • De utøver ledelse når de bruker samhandlingsverktøyene
  • Lederstilen deres “følger” med, og skinner igjennom i deres bruk av verktøyene, enten pga type verktøy, eller i form av deres adferd der.

Ønsker du å lese mer finner du hele oppgaven her Ledelse 2.0

 

.


Leave a comment

E2.0 equals Leadership 2.0!

For my first time I have admitted a proposal for a conference, – for the Enterprise 2.0 conference , Boston 2010.

The proposal for the presentation is:

Adoption of an E2.0 platform in organizations requires a new way execute leadership.

An E2.0 leaders’ most important function will be to facilitate common knowledge and open network among the employees. E2.0 implies a shift of the information’s power center, which previously has been within the management, to the employees. This will require a change of culture within the organizations.

What is the role of an E2.0 leader, and which skills must an successful E2.0 leader possess?

Please vote here if you find this a interesting  presentation for the conference.

🙂