Torill Iversen

Om ledelse, IKT og sånt


1 Comment

Fiksgatami

Jeg går på kurset eGovernment som en del av mitt masterstudie på NTNU. På samling på fredag fikk vi besøk av Christer Gundersen som er direktør ved Friprogsenteret. Han fortalte om fiksgatami.no, om hvordan den kom i stand og i hvilken fart man har klart å lage denne tjenesten. Fiksgatami er en ide som er adoptert fra UK (fixmystreet), hvor alle kan melde inn problemer som f.eks tagging, søppel, hull i veien eller manglende gatelys.

Løsningen kommer som noe nytt for de aller fleste kommunene i landet. Sidene er lagd som en tjeneste og blitt tilbudt til befolkningen uten at man har hatt en omforent kommunesektor bak seg. Skulle det ha vært tilfelle tror jeg det ville det tatt lang tid før man fikk en slik tjeneste. På under to måneder har man utviklet og satt denne tjenesten ut i live. Bare basert på debatten i klassen vår tror jeg vi som gruppe hadde trengt lenger tid enn det til å blitt enige om regler og forutsetninger.

Mange spørsmål kom opp som omhandlet bla: forvaltningsloven, krav til svar, arkivering og offentlighet, forventnigsavklaringer, saksbehandling i kommunene osv. Dette er viktige spørsmål og problemstillinger som må løftes. Det offentlige må se  på dagens regelverk i sammenheng med nye kommunikasjonskanaler.

Teknologien rundt oss gjør kravet om hurtig kommunikasjon bare vokser – fra alle deler av samfunnet, MED alle deler av samfunnet. Det gjelder også offentlige og statlige instutusjoner. Det slo meg at fiksgatami viste med all tydelighet forskjellen på bruke teknologiske muligheter inisiert utenfra – og initativ som kommer innefra en offentlig etat. Det fiksgatami har gjort er å tvinge kommunene til å tilpasse seg den nye kommunikasjonsformen, om de vil det eller ei. Om dette er riktig fremgangsmåte for å tilrettelegge for forenklet kommunikasjon med borgerne  på er jeg ikke sikker på. Og om kommunene er klar for det er jeg heller ikke så sikker på. Men basert på antall innmeldte rapporter så  langt, så levner det ingen tvil om at det er svært velkomment blandt innbyggerne.