Torill Iversen

Om ledelse, IKT og sånt


Leave a comment

Effektivisering av politiet – nye IKT-løsninger eller økt digital kompetanse

Her finner du min masteroppgave  Effektivisering av politiet – nye IKT-løsninger eller økt digital kompetanse.

Oppgaven er den avsluttende delen av mitt masterstudie ved NTNU  i organisasjon og ledelse med spesialisering i teknologi, organisasjon og nyskapning.

Her er noen mediesaker på oppgaven:

Norsk Politi :  https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_1951.pdf

Teknisk Ukeblad:

http://www.tu.no/it/2012/10/01/politiet-beviser-egen-mangel-pa-it-kompetanse

http://www.tu.no/it/2012/10/02/politiet-betalte-for-rapport-som-slakter-it-kompetansen


1 Comment

Tåler ikke pressen et positivt politi?

Jeg opplever en positiv og fremtidsrettet optimisme i politiet. Det har blitt påpekt områder hvor politiet kan forbedre seg og jeg opplever at etaten står klar for å brette opp ermene og utvikle etaten til det bedre.

Et eksempel på dette er hvordan politiet har tatt imot min masteroppgave «Effektivisering av politiet – nye IKT-løsninger eller økt digital kompetanse».

Min tidligere arbeidsgiver Politiets data- og materielltjeneste ( PDMT) er en kompetanse- og kunnskapsorganisasjon som oppmuntrer  de ansatte til faglig påfyll og utvikling. Ved å tilrettelegge for at det er mulig å studere på siden av full jobb har PDMT gjort det mulig for meg å gjennomføre mitt masterstudie, og en avsluttende undersøkelse der vi ventet å finne forbedringspotensiale. Det slo også til.

Når oppgaven ble ferdig skrevet nå i høst  har direktør i PDMT personlig oversendt oppgaven til både Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet sammen med en anmodning om å bruke denne kunnskapen i IKT-satsningen og det øvrige forbedringsarbeidet i politiet. Oppgaven er delt med alle i politiet på etatens nasjonale intranettsider, og jeg får tilbakemelding fra ulikt hold om at dette er gode funn som de gjerne vil ta med seg i det kontinuerlige forbedringsarbeidet etaten gjennomfører.

Jeg er veldig glad for at oppgaven og de funn som er gjort blir tatt alvorlig og kommer til nytte.

Det er derfor trist å observere at enkelte medier er så opptatt av å gjøre dette til en tabloid negativ sak. Dette er ingen slaktrapport.  Det er ingen avsløringer de kommer med.  Og det er ingen krise når det gjelder politiets IKT kompetanse!

Men det er rom for forbedring. Det er det alltid, uansett organisasjon og etat.

Det er vi alle enige om.  Det er politiet åpne om.

Og heldigvis står vi sammen for å gjøre det vi kan for å møte de utfordringene politiet står foran!:)

(Oppgaven i sin helhet finner du her !:))

.


1 Comment

Verdier – fra buzzword til faktisk verdi!

En organisasjons verdier blir ofte ikke annet enn papirfyll. Det er vanskelig å sikre seg adopsjon  og etterlevelse av disse , og det kan fort bli et gap mellom organisasjonens intensjoner og den effekten man klarer å skape.

I Politiets data- og materielltjeneste lanserte vi i høst følgende verdier:

H – Handlekraft

E – Engasjement

L – Lagånd

–> som tilsammen blir HEL

Som et ledd i å gjøre disse levende har vi i min faggruppe startet med noe som vi har kalt “Verdirunden“. Faggruppen består av prosjektledere og Prosjektkontoret, og disse jobber derfor som regel ikke på samme oppgave. En gang i uken har vi felles møte hvor vi alle samles.

Verdirunden har et enkelt konsept:

Vi starter dette  møtet med å ta en runde rundt bordet, hvor hver enkelt forteller om noen (seg selv eller andre) som har handlet i tråd med verdiene den siste uken. Vi deler faktisk ut bokstaver til hverandre, i rene Wordfeud stilen 🙂 Det fine med disse bokstavene er ikke at de gir mye poeng, men at de kommer med en forklaring på hva som har blitt satt pris på ved din eller andres handling.

Dette har gitt en enorm effekt i faggruppen vår på mange plan:

  • Den enkelte blir bevisst på verdiene, fordi vi må se oss rundt og se etter bruken av dem i hverdagen
  • Vi anerkjenner de som har gjort noe bra – og ikke minst : Vi forteller det faktisk til dem!
  • Verdirunden skaper et fokus på alt det gode som skjer i vår organisasjon, på alle kollegaene som står på og gjør en innsats for å nå felles mål
  • Prosjektlederne blir også agenter ut i resten av organisajonen- stadig på jakt etter en bokstav å dele ut
  • Vi ser hverandre!

Summen av dette skaper et positivt forsterkende arbeidsmiljø, der vi støtter og bidrar og stiller opp og verdsetter og …..listen er lang og veldig god 🙂

Jeg leste en artikkel i dag som beskriver de endringene en leder kan få til ved å bruke ordene “You matter”  (” Du betyr noe “) til sine medarbeidere.

I min faggruppe sier vi det alle til hverandre- hver uke! Og stoltheten vår vokser i takt med bokstaver vi får,- og gir.

Det skaper uendelig muligheter, – og  verdier som faktisk betyr noe !

Spread the word!

.


5 Comments

Hold hodet kaldt og hjertet varmt

Som de aller fleste har også eg sittet klistret til tv og ikke helt trodd det man har sett. Gjennom videoer og reportasjer har den forferdelige virkeligheten kommet inn i stuen, men kanskje ikke helt inn i meg, – ikke helt sunket inn. Eg har sett på Fabian Stang, Kongen og Jens Stoltenberg og vært stolt av flinke ledere. Twitter har vært en uvurderlig kilde til både informasjon, refleksjon og kloke ord.

Min twitterfeed har så å si vært fri for hatmeldinger o.l. Derimot har det rent over med meldinger som oppfordrer til å være varme, gi omsorg, stille opp for hverandre og støtte hverandre. Folk spør om det er noe de kan bidra med og stiller sin kompetanse, leilighet og  tid til disposisjon – til de som trenger det. Fra sofaen har dette vært en fin ting å observere. I alt det uvirkelige gjør dette meg stolt av å være norsk. Vi skal være bedre. Vi skal møte dette med mer åpenhet.

Det var likevel ikke før i kveld at det traff meg – alt dette fine som vokser frem. Ved Domkirken i kveld satt det en gutt, kanskje 14-15 år. Han satt alene på fortauskanten, og så på blomsterhavet og lysene slik som alle andre. Eg så han, men reflekterte ikke mer over det.

Det gjorde en kvinne i midten av tyve årene. Hun bøyde seg plutselig ned til han og det var tydelig at hun ikke kjente han. Hun la likevel hånden på skulderen hans og sa noen ord. Deretter satte hun seg ned ved siden av han, strøk han på ryggen og det gikk ikke lange tiden før man kunne se at det var dette han trengte. Han ristet av gråt og kvinnen holdt rundt han. Da kom min tåre.

Hun gjorde det. Det som Stoltenberg oppfordret til. Bry deg. Vær der og støtt de som trenger det, nærme eller ukjente. Vær et medmenneske.

Og eg tenkte for meg selv at hvis vi klarer å samle oss rundt dette – å hjelpe unge mennesker gjennom denne tiden og  å hjelpe hverandre. Vokse i den forstand at vi bryr oss enda mer og viser varme, åpenhet og raushet- ja, da er vi på rett vei.

Det vil eg være en del av. Det er den måten dette skal få påvirke meg.