Torill Iversen

Om ledelse, IKT og sånt


Leave a comment

Effektivisering av politiet – nye IKT-løsninger eller økt digital kompetanse

Her finner du min masteroppgave  Effektivisering av politiet – nye IKT-løsninger eller økt digital kompetanse.

Oppgaven er den avsluttende delen av mitt masterstudie ved NTNU  i organisasjon og ledelse med spesialisering i teknologi, organisasjon og nyskapning.

Her er noen mediesaker på oppgaven:

Norsk Politi :  https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_1951.pdf

Teknisk Ukeblad:

http://www.tu.no/it/2012/10/01/politiet-beviser-egen-mangel-pa-it-kompetanse

http://www.tu.no/it/2012/10/02/politiet-betalte-for-rapport-som-slakter-it-kompetansen


1 Comment

Tåler ikke pressen et positivt politi?

Jeg opplever en positiv og fremtidsrettet optimisme i politiet. Det har blitt påpekt områder hvor politiet kan forbedre seg og jeg opplever at etaten står klar for å brette opp ermene og utvikle etaten til det bedre.

Et eksempel på dette er hvordan politiet har tatt imot min masteroppgave «Effektivisering av politiet – nye IKT-løsninger eller økt digital kompetanse».

Min tidligere arbeidsgiver Politiets data- og materielltjeneste ( PDMT) er en kompetanse- og kunnskapsorganisasjon som oppmuntrer  de ansatte til faglig påfyll og utvikling. Ved å tilrettelegge for at det er mulig å studere på siden av full jobb har PDMT gjort det mulig for meg å gjennomføre mitt masterstudie, og en avsluttende undersøkelse der vi ventet å finne forbedringspotensiale. Det slo også til.

Når oppgaven ble ferdig skrevet nå i høst  har direktør i PDMT personlig oversendt oppgaven til både Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet sammen med en anmodning om å bruke denne kunnskapen i IKT-satsningen og det øvrige forbedringsarbeidet i politiet. Oppgaven er delt med alle i politiet på etatens nasjonale intranettsider, og jeg får tilbakemelding fra ulikt hold om at dette er gode funn som de gjerne vil ta med seg i det kontinuerlige forbedringsarbeidet etaten gjennomfører.

Jeg er veldig glad for at oppgaven og de funn som er gjort blir tatt alvorlig og kommer til nytte.

Det er derfor trist å observere at enkelte medier er så opptatt av å gjøre dette til en tabloid negativ sak. Dette er ingen slaktrapport.  Det er ingen avsløringer de kommer med.  Og det er ingen krise når det gjelder politiets IKT kompetanse!

Men det er rom for forbedring. Det er det alltid, uansett organisasjon og etat.

Det er vi alle enige om.  Det er politiet åpne om.

Og heldigvis står vi sammen for å gjøre det vi kan for å møte de utfordringene politiet står foran!:)

(Oppgaven i sin helhet finner du her !:))

.