Torill Iversen

Om ledelse, IKT og sånt

Fiksgatami

1 Comment

Jeg går på kurset eGovernment som en del av mitt masterstudie på NTNU. På samling på fredag fikk vi besøk av Christer Gundersen som er direktør ved Friprogsenteret. Han fortalte om fiksgatami.no, om hvordan den kom i stand og i hvilken fart man har klart å lage denne tjenesten. Fiksgatami er en ide som er adoptert fra UK (fixmystreet), hvor alle kan melde inn problemer som f.eks tagging, søppel, hull i veien eller manglende gatelys.

Løsningen kommer som noe nytt for de aller fleste kommunene i landet. Sidene er lagd som en tjeneste og blitt tilbudt til befolkningen uten at man har hatt en omforent kommunesektor bak seg. Skulle det ha vært tilfelle tror jeg det ville det tatt lang tid før man fikk en slik tjeneste. På under to måneder har man utviklet og satt denne tjenesten ut i live. Bare basert på debatten i klassen vår tror jeg vi som gruppe hadde trengt lenger tid enn det til å blitt enige om regler og forutsetninger.

Mange spørsmål kom opp som omhandlet bla: forvaltningsloven, krav til svar, arkivering og offentlighet, forventnigsavklaringer, saksbehandling i kommunene osv. Dette er viktige spørsmål og problemstillinger som må løftes. Det offentlige må se  på dagens regelverk i sammenheng med nye kommunikasjonskanaler.

Teknologien rundt oss gjør kravet om hurtig kommunikasjon bare vokser – fra alle deler av samfunnet, MED alle deler av samfunnet. Det gjelder også offentlige og statlige instutusjoner. Det slo meg at fiksgatami viste med all tydelighet forskjellen på bruke teknologiske muligheter inisiert utenfra – og initativ som kommer innefra en offentlig etat. Det fiksgatami har gjort er å tvinge kommunene til å tilpasse seg den nye kommunikasjonsformen, om de vil det eller ei. Om dette er riktig fremgangsmåte for å tilrettelegge for forenklet kommunikasjon med borgerne  på er jeg ikke sikker på. Og om kommunene er klar for det er jeg heller ikke så sikker på. Men basert på antall innmeldte rapporter så  langt, så levner det ingen tvil om at det er svært velkomment blandt innbyggerne.

One thought on “Fiksgatami

  1. Når det gjelder programmet fiksgatami har jeg på mange måter samme opplevelsen som deg. Imidlertid er det noen refleksjoner jeg har gjort meg i denne sammenhengen. Det du skriver om hastighet på utviklingen kan jeg slutte meg til. Men for meg så viser det i all sin tydlighet hvilke fordeler enkeltindivider eller fristilte grupper har i forbindelse med utvikling av en tjeneste. Disse trenger ikke å forholde seg til et antall lover, regler forskrifte, standarder mv. De trenger kort og godt å ta en ide og sette den ut i praksis. Så er det markedest som rår. Likes ideen av markedet, så vinner tjentesten frem, likes den ikke, vel da blir den glemt like raskt som den oppsto. Markedet er nådeløst. Å bygge opp tjenestene i det offentlige Norge ville bli en defragmentert og lite sammenhengende byråkrati.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s