Torill Iversen

Om ledelse, IKT og sånt

Politi 2.0

Leave a comment

Tusen takk til alle dere som svarte på undersøkelsen vår om temaet politi og samhandling med publikum ved bruk av sosiale medier.

Oppsummert viser undersøkelsen følgende hovedtrekk:

  • Det er et entydig et stort og overveldende ønske om å motta mer informasjon fra politiet
  • Publikum er villig og ønsker å bidra og samarbeide med politiet i forhold til kriminalitetsbekjemping.
  • En høy andel av respondentene som ønsker større grad av dialog med politiet. Det er kun en mindre andel som oppgir at de har den dialogen de trenger.
  • Det fremkommer fra kommentarene at det er viktig å ha en trygghet i forhold til anonymitet i eller å kunne skjule dialogen for andre enn politiet, i forbindelse med samhandling og tips.

I hvilken grad kunne du tenke deg å (#bidra) (%)

Konkrete resultater fra undersøkelsen, samt drøfting rundt politiets bruksområder finner du her Politi 2.0 (hele oppgaven.)

Oppgaven er skrevet av @trysildahl og undertegnede i forbindelse med masterstudier i ledelse på NTNU.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s